Yhteystiedot

Harri Vuorenpää
P. 040 7257 128
harrivuorenpaaps@gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:92644 kpl

EK-vaalit 2019

Olen ehdolla eduskuntaan 2019. Puolueen vaalisivuille pääset tästä:

https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/harri-vuorenpaa

ÄÄNESTYSNUMERONI:

20

Teemat2.png

VAALITEEMANI

Pienyrittäjien asema

Kolmannen polven pienyrittäjänä ja usean kymmenen pienyrityksen kirjanpitäjänä uskon omaavani melko hyvän käsityksen siitä mitä nykypäivänä pienyrittäjän arki on. Hyvinvointivaltion edellytys on, että suurin osa ihmisistä tekevät töitä. Muuten ei yksinkertaisesti rahat riitä pitämään huolta heistä, jotka eivät välttämättä pysty pitämään huolta itsestään. Näin ollen uusien työpaikkojen syntyminen yksityiselle sektorille on ensiarvoisen tärkeää.

Nämä uudet työpaikat syntyvät tällä hetkellä pääosin mikro-ja pienyrityksiin, joten näiden yritysten toimintaedellytysten turvaaminen on oltava yksi tulevan hallituksen kärkiteemoista. Pien-, mikro- ja yksinyrittäjille on luotava edellytykset toimia, menestyä ja työllistää.

 Lapsiperheiden tukeminen

Olen kahdeksanhenkisen perheen toinen elättäjä ja kasvattaja. Kuuden lapsen perheessä elämä on antoisaa, mutta on se myös välillä raskasta.

Lapsiperheiden tukemisessa pitäisin ensisijaisen tärkeänä ns. matalan kynnyksen palveluiden saamisen helpottaminen ja ilman syyllisyyden tuntua. Tällä hetkellä monesti ns. arkista apua tarvitsevat lapsiperheet eivät halua hakea apua arkeensa, koska pelätään leimautumista ”ongelmaperheeksi”. Monissa tapauksissa kuitenkin todella pieni ja kustannuksiltaan vähäinen apu olisi tervetullut lapsiperheelle. Ja kun apua ei saada tai uskalleta hakea, on todennäköisesti ajan myötä edessä jonkinlainen vakavampi ongelma, joka koskettaa ko. perhettä syvemmin ja on myös yhteiskunnankin kannalta kalliimpaa. Pieni apu varhaisessa vaiheessa avun pyytäjää kuunnellen on kaikkien etu!

 Vastuullinen talouspolitiikka

Vastuullinen talouspolitiikka tarkoittaa sitä, että tulot ja menot ovat tasapainossa. Valtio ei voi velkaantua loputtomasti vaan valtiontalouden tasapaino on saavutettava mahdollisimman pian. Muuten me luomme taloudellisen aikapommin lapsillemme.

Valtion talouden tarkastelussa on nimenomaan harjoitettava vastakkainasettelua. Miksi? Koska rahasäkki ei ole pohjaton. Ja silloin on välttämätöntä priorisoida ja se ei välttämättä ole aina helppoa. Selkeä ohjenuora tulisi olla suomalaisten hyvinvointi, koulutus, työllisyys ja menestymismahdollisuudet elämässä. Maailman sosiaalitoimistona oleminen pitää lopettaa välittömästi.

Arjen turvallisuus

Arjen turvallisuus tarkoittaa riittäviä resursseja arjen turvallisuudesta vastaaville viranomaisille, mutta se tarkoittaa myös uskottavaa, itsenäistä ja koko maan kattavaa puolustusta, jonka selkärankana toimii jatkossakin yleinen asevelvollisuus.

 Turvallisuudesta ei tingitä, ei Suomen eikä suomalaisten!

 Suomen ja suomalaisten etu aina edellä

Perussuomalaiset ajavat Suomen ja ennen kaikkea suomalaisten ihmisten etua. Suomen valtion ensisijainen tehtävä on pitää huolta omista kansalaisistaan. Tämä pitää olla johtoajatuksena kaikessa päätöksenteossa.

Kumartaminen eri suuntiin saa loppua ja laitetaan oman maan asiat kuntoon!