Yhteystiedot

Harri Vuorenpää
P. 040 7257 128
harrivuorenpaaps@gmail.com

Harri Vuorenpää tukiyhdistys:

FI88 1782 3500 0036 25

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:165356 kpl

Kuntavaalit 2021

Flyer.png

Puolueen ehdokasgalleriaan pääset painamalla tästä!

Kuntavaalivideoitani pääset katsomaan painamalla tästä!

Kuntavaaliteemani 2021

1. Tiukka taloudenpito ja elinvoimaisuuden kasvattaminen

Kunnan tulisi kaikessa päätöksenteossa ottaa huomioon paikallisuus. Erityisen tärkeää tämä on paikallisten pienyrittäjien tukemisessa niin, että yrittäjät kokisivat Pirkkalan hyvänä paikkana toimia ja tämän myötä toisivat kuntaan työpaikkoja, veroeuroja sekä elinvoimaa. Kunnan tulee olla jatkuvassa vuoropuhelussa paikallisten yrittäjien kanssa, jotta viestit molempiin suuntiin aidosti kulkevat.

Taloudenpidossa tulee pyrkiä tehokkuuteen ja kuntalaisten rahojen vaikuttavuuden maksimointiin. Veronkorotusten tie on käyty loppuun. Investointeja tulee tehdä harkitusti ja oikea-aikaisesti. Seuturaitiotie ei ole taloudellisesti kestävä investointi.

2. Pirkkala päättää Pirkkalan asioista!

Pienten kuntien itsemääräämisoikeus on ollut viime vuosina koetuksella. Erilaisilla rakenneuudistuksilla on pyritty vaikeuttamaan pienten, mutta elinvoimaisten, kuntien mahdollisuuksia selvitä velvoitteistaan ja näin viemään päätäntävaltaa kunnista pois. Vaikka yhteistyö seudullisesti on tärkeää ja usein kannattavaa, on näiden uudistusten paineessa kuitenkin pidettävä pää kylmänä ja tehtävä kaikkemme niin omissa kunnallisissa linjauksissamme kuin kabineteissa vaikuttamisessa, jotta Pirkkalan tulevaisuus ja sen määrittäminen säilyvät pirkkalalaisissa käsissä.

3. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuus

Vaikka nykyhetkessä olisi kuinka paljon haasteita, tulisi kaikessa päätöksenteossa heijastua tulevaisuus. Kestävä hyvinvointi kunnassa rakennetaan kuuntelemalla lapsia ja nuoria, jotka ovat tämän kunnan tulevaisuus. Nuorten syrjäytyminen, lapsiperheiden haasteet ja riittävät resurssit tulee ottaa tarkasti huomioon koulutuspolitiikkaa, varhaiskasvatusta, perhepolitiikkaa, nuorten aktiviteetteja sekä harrastusmahdollisuuksia pohdittaessa. Näihin oikealla tavalla panostamalla varmistamme kunnallemme myös kirkkaan tulevaisuuden.

4. Kaikkien Pirkkala

Pirkkalan tulisi olla paikka, jossa kaikenikäisten, eri asemassa olevien ja eri taustojen omaavien on hyvä elää. Hyvään elämään liittyy tarvittavat hyvätasoiset palvelut sekä toimivat väylät tulla kuulluksi.

Kunnan tulee entisestään kehittää kuntalaisten kuulemista niin, että jokaisen ääni kuullaan. Tämä on paras tapa kehittää kuntaa kaikilla osa-alueilla siihen suuntaan mitä Pirkkalan kunnan asukkaat toivovat.

Tiedote 14.11.2020

Julkaisuvapaa 14.11.2020 klo 11:00                                                    

Pirkkalan Perussuomalaiset valitsivat syyskokouksessaan 6.11.2020 yksimielisesti ensi kevään kuntavaaleihin pormestariehdokkaakseen Harri Vuorenpään.

Vuorenpää on toiminut kuntapolitiikassa Pirkkalassa v. 2012 lähtien. Hän on aikaisemmin toiminut mm. valtuustoryhmän puheenjohtajana, jäsenenä ympäristölautakunnassa sekä useammassa valiokunnassa ja työryhmässä. Tällä hetkellä hän toimii kunnanhallituksen jäsenenä. Perussuomalaisessa puolueessa hän toimii myös Pirkanmaan piirin puheenjohtajana sekä puoluehallituksen jäsenenä. Hän oli myös Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaana viime vuoden vaaleissa, saaden yht. 1 498 ääntä.

Vuorenpää on ammatiltaan tilitoimistoyrittäjä ja koulutukseltaan tradenomi YAMK. Perheeseen hänellä kuuluu vaimon lisäksi neljä tyttöä, kaksi poikaa ja kaksi koiraa. He asuvat Sorkkalan seudulla. Lisätietoja hänestä löytyy mm. nettisivuilta www.harrivuorenpaa.fi .

Vuorenpää haluaa nostaa muutaman teeman vaalikamppailussa esille. Näitä ovat vastuullinen taloudenpito, toimivien palveluiden takaaminen kaikenikäisille kuntalaisille, kuntalaisten kuulemisen lisääminen sekä kunnallisen itsemäärämisoikeuden säilyttäminen.

”Pirkkala on elinvoimainen kunta, jonka ei pidä luovuttaa päätösvaltaa asioistaan muualle yhtään enempää kuin on tarvis. Esimerkiksi seutuyhteistyö on kannatettavaa, mutta liikaa ei pidä mennä seudun sanelun mukaan”, Vuorenpää toteaa.

”Vastuullinen taloudenpito ja toimenpiteet kunnan yrittäjäystävällisenä pitämiseen ovat avainasemassa. On varmistettava, että budjetit pysyvät tasapainossa ja velkaantuminen siedettävänä. Veronkorotusten tie on kuitenkin käyty loppuun”, Vuorenpää jatkaa.

Kuntalaisten entistä parempaa osallistamista päätöksentekoon Vuorenpää pitää tärkeänä:” Kunta pitää olla kuntalaistensa näköinen”, Vuorenpää summaa.

Pirkkalaisen uutinen pormestariehdokkuudesta:

https://pirkkalainen.com/745-vuorenpaa-pormestariehdokkaaksi-mielessa-valtuutettujen-maaran-kasvu