Yhteystiedot

Harri Vuorenpää
P. 040 7257 128
harrivuorenpaaps@gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:173969 kpl

Positiivinen rasismi

Tiistai 11.8.2015 klo 11:37

Viime aikoina on puhuttu rasismista enemmän kuin pitkään aikaan. Leimaavaa keskustelulle on ollut se, että ihmisten käsitykset siitä mikä on rasismia ja mikä ei, tuntuvat vaihtelevan huomattavasti. Ei tietenkään helpota asiasta puhumista, jos sanan merkitys on erilainen eri ihmisille. Itselleni rasismi on hyvin yksiselitteisesti toisen ihmisen syrjintää, pilkkaa tai tuomitsemista perustuen vain ja ainoastaan hänen etniseen taustaansa, kulttuuriinsa, sukupuoleensa, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa sellaiseen, johon ihminen ei ole itse voinut millään tavalla vaikuttaa. Tämä on tietenkin yksiselitteisen tuomittavaa, eli toisin sanoen ainoa kriteeri ihmisiä ”arvosteltaessa” tulisi olla se kuinka he käyttäytyvät toisia ihmisiä kohtaan ja kunnioittavat yhteiskunnan pelisääntöjä. 

Tästä päästään yhteen nykypäivän käytännöistä, joka on itseäni ihmetyttänyt jo jonkin aikaa. Positiivinen syrjintä. Positiivinen syrjintä lähtee siitä ajatuksesta, että jotain syrjittyä ryhmää suositaan, jotta heidän tilanteensa paranisi. Ajatus on kummallinen siitä syystä, että ei ole mahdollista suosia jotain syrjimättä jotain muuta. Eli näin ollen suositaan tiettyä ryhmää samalla syrjien jotain toista ryhmää. Ja tällä kuvitellaan lisättävän tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta yhteiskunnassamme. Väittäisin vaikutuksen olevan täysin päinvastainen. 

Tasa-arvo on sitä, että kaikki lähtee samalta viivalta. Ei sitä, että kaikki tulee maaliin samaan aikaan. Tämä sanonta on yksi parhaista, joita olen vähän aikaan kuullut. Miksi meillä sitten pääsee kouluun helpommin tietyn äidinkielen omaava (kiintiöt) tai töihin tietyn taustan omaava henkilö (kehotus palkata tasaväkisessä tilanteessa vähemmistön edustaja/Helsingin kaupunki)? Tämä ei ole ainoastaan syrjivää enemmistöä kohtaan, mutta myös väärin niitä vähemmistöjen edustajia kohtaan, jotka ovat omalla työllään ansainneet paikkansa. Uskoisin, että harva vähemmistön edustaja, oli sitten kysymys mistä tahansa vähemmistöstä, edes haluaa ”etumatkaa” vaan vain ja ainoastaan samalle lähtöviivalle. Ja lähtöviivalle tuleekin auttaa, mutta sen jälkeen menestys on itsestä kiinni. 

Näin ollen kysymys kuuluu: jos syrjintä on rasismia ja rasismia ei saa hyväksyä eikä suvaita missään muodossa, miten rasismi on yhtäkkiä hyväksyttävää, kun sen eteen joku keksi laittaa sanan ”positiivinen”? 

2 kommenttia . Avainsanat: Rasismi, syrjintä, tasa-arvo

Realismia maahanmuuttokeskusteluun

Lauantai 7.2.2015 klo 14:58

Perussuomalainen puolue julkaisi tällä viikolla maahanmuuttopoliittisen ohjelmansa siitä kuinka Suomeen kohdistuvaa maahanmuuttoa ja sen kontrollointia tulisi kehittää. Itse tutustuin kyseiseen tekstiin muutama päivä sen julkistamisen jälkeen, joten julkisuudessa oli jo siinä vaiheessa ehditty asiasta useiden tahojen toimesta keskustella. Se, että Jussi Halla-Aho oli kyseisen ohjelman päälaatija, ei varmasti ainakaan vähentänyt keskustelua. Poliittisten kilpailijoiden kommenteissa vilisi termejä kuten ”rasismi”, ”vihamielisyys”, ”herrakansa-ajattelu”, ”perustuslainvastaisuus” jne. Mielenkiinnolla aloin siis ohjelmaa lukemaan pohtien löydänkö viitteitä tekstistä näihin asioihin. Seuraavassa otteita ohjelmasta ja kommenttini niihin: 

”Pakolais- ja turvapaikkapolitiikka on siis pidettävä erillään työperäisen maahanmuuton hallinnoinnista. Suurin osa maahanmuuttajista tulee Suomeen töihin ja osallistuu panoksellaan yhteiskunnan rakentamiseen.”

Mielestäni tämä kohta pitäisi olla sanomattakin selvää. Aivan liian usein nämä kaksi sekoitetaan iloisesti keskenään. Näin saadaan raflaavan kuuloisia kannanottoja, jotka eivät todellisuudessa tarkoita mitään. Esimerkiksi humanitaarisesta maahanmuutosta keskusteltaessa otetaan esiin vanha patruunakulttuuri Finlaysonin ja kumppaneiden johdolla, jotka olivat tietenkin maahanmuuttajia. Se mitenkä 150 vuotta sitten eläneet tehdaspatruunat liittyvät nykypäivän maahanmuuttoon, jää aina hieman epäselväksi. Työperäinen ja humanitaarinen maahanmuutto ovat täysin erillisiä kokonaisuuksia, joita ei pitäisi sekoittaa mitenkään keskenään. Lainauksen toinen lause on hämmentävä: Perussuomalainen puolue ilmaisee virallisessa ohjelmassaan suurimman osan maahanmuuttajista olevan tämän yhteiskunnan rakentajia siinä kuin muutkin! Kuinka avoimesti rasistinen puolue voi näin toimia?

”Maahanmuuton vähentäminen edistää ulkomaalaisten integraatiota, koska tällöin resursseja vapautuu erityisesti haasteellisten yksilöiden ja ryhmien integroimiseen. Myös kantaväestön hyväksyntä harjoitettua maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan kasvaa, kun maahanmuuttoa toteutetaan hallitulla tavalla.”

Meillä ei ole loputtomia resursseja humanitaarisen maahanmuuton toteuttamiseen. Ei ole vaikka kuinka haluttaisiin auttaa. Näin ollen on vain järkevää, että käytämme käytössämme olevat rajalliset resurssit mahdollisimman tehokkaasti. Kukaan ei varmasti ole eri mieltä siitä, että tulokkaiden integroiminen suomalaiseen yhteiskuntaan on ensiarvoisen tärkeää kaikkien osapuolten kannalta. Tämä onnistuu vain, jos resurssimme kohdennetaan niin, että integrointiin on tarpeeksi resursseja jokaisen tulijan kohdalla. Jälleen toisen lauseen kohdalla ”herrakansapuolue” yllättää peräänkuuluttamalla kantaväestön hyväksynnän tärkeyttä maahanmuuttoa kohtaan. 

”…pakolaiskiintiön koko pitää sopeuttaa yleiseen taloustilanteeseen. Jos valtiontalous on alijäämäinen, menoja rahoitetaan velanotolla ja perustoimintoja leikataan, myös pakolaiskiintiötä on leikattava.”

Onko tämä jonkun mielestä epäselvää? Jos taloutemme sakkaa ja yksinkertaisesti kulutamme enemmän kuin tienaamme, jotain on tehtävä. Joko pitää tienata enemmän tai vastaavasti kuluttaa vähemmän. Koska tuo lisää tienaaminen ei ainakaan lyhyellä välillä onnistu, on välttämätöntä karsia kuluja. Kulujen karsimisessa tärkeintä on kulujen priorisointi. Mikä on ehdottoman välttämätöntä ja mikä ei? Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa karsimme jo yhteiskunnan peruspalveluita, kuten turvallisuutta ja terveydenhuoltoa. Näin ollen on melko kyseenalaista kuvitella, että olisi kuluja joita ei mitkään leikkaukset koske. 

”Suomalaisia työnantajia pitäisi nykyistä enemmän kannustaa palkkaamaan työttömiä suomalaisia tai maahanmuuttajataustaisia nuoria sen sijaan, että työvoimaa alettaisiin hakea maamme rajojen ulkopuolelta. ”

Olipa rasistinen ja muukalaisvihamielinen heitto Perussuomalaiselta puolueelta kannustaa suomalaisia työnantajia palkkaamaan maahanmuuttajataustaisia nuoria. Ajatus nyt vaan siitä, että meidän pitäisi kärrätä työvoimaa muualta samaan aikaan kun maassamme on satojatuhansia työttömiä, on absurdi. 

”Lisäksi tällaiset maahanmuuttajat tulee hajasijoittaa eri puolille Suomea sinne, missä heidän asumisensa voidaan edullisimmin järjestää. ” … ”Omilla varoillaan hän luonnollisesti on oikeutettu valitsemaan itse asuinpaikkansa.”

Kun resurssit ovat rajalliset, onko typerää hakea kustannustehokuutta? Onko mitään järjellistä syytä, että ihmisiä sijoitetaan maan ylivoimaisesti kalliimmalle alueelle? Käsittääkseni maassamme olisi tilaa myös muualla, missä asuntojen hinnat olisivat murto-osan pääkaupunkiseudun hinnasta. Tätä muualle kuin pääkaupunkiseudulle sijoittamista on julkisuudessa arvosteltu Suomen perustuslain vastaiseksi, koska jokaisella on oikeus valita asuinpaikkansa ja oikeus liikkua vapaasti maassamme. Itse uskoisin, että perustuslaki viittaa ihmisten oikeuteen asua missä haluaa nimenomaan silloin kun he itse kustantavat asumisensa. On melko outo ajatus, ettei valtio voisi määrätä asunnon sijaintia, johon valtion kustannuksella ihminen muuttaa. 

”Tasa-arvon tulee tarkoittaa mahdollisuuksien tasa-arvoa, ei lopputuloksien tasa-arvoa. Ratkaisu vähemmistöjen työllistymisongelmiin on työelämävalmiuksien kehittäminen. Yhteiskunnan on tarjottava kaikille samat kouluttautumismahdollisuudet, mutta niiden hyödyntäminen on lähtökohtaisesti yksilön omalla vastuulla.”

Tämä on mielestäni yksi ohjelman parhaista toteamuksista. Nyky-yhteiskunnan yksi suurimpia ongelmia on laajalle levinnyt ajattelutapa siitä, että yhteiskunnan tulee tarjota kaiken hopeatarjottimella. Jos yksilö ei saa haluamaansa, syy on yhteiskunnan eikä yksilön vähimmässäkään määrin. Tällainen ajattelu ei ole mitään muuta kuin turmiollista. Yhteiskunnan tehtävä on nimenomaan tarjota jäsenilleen yhtäläiset mahdollisuudet, ei muuta. Mahdollisuuksien käyttäminen on itsestä kiinni, ei yhteiskunnasta. Tämä on tasa-arvoa. 

”Turvapaikkamenettely on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat kotimaassaan vainoa. Jos humanitaarisin perustein oleskeluluvan, ja mahdollisesti myöhemmin kansalaisuuden, saanut lomailee kotimaassaan, lähettää sinne lapsiaan ”kulttuuria oppimaan”, tai pahimmassa tapauksessa osallistuu siellä sotatoimiin, voidaan päätellä, että hän itse ei pidä lähtömaataan liian vaarallisena. Tällaisissa tapauksissa suojeluntarpeen tulee katsoa päättyneen ja oleskelulupa pitää peruuttaa.”

Jos minua tai perhettäni vainottaisiin jossain päin maailmaa, itse en lähtökohtaisesti lähtisi lomailemaan kyseiseen paikkaan. Saati lähettäisi lapsiani. Tästä ei varmaan sen enempää tarvitse kommentoida. Mitä tulee sotatoimiin osallistumiseen ulkomailla ilman Suomen valtion mandaattia, pitäisi se kriminalisoida ja maahan paluu estää tällaisilta henkilöiltä. 

”Ulkomaalaislain mukaan se, että ulkomaalainen toistuvasti turvautuu toimeentulotukeen, on peruste oleskeluluvan lakkauttamiselle. Kuitenkin sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö estää toimeentulotukipäätöksiä tekevää viranomaista ilmoittamasta tällaisista asiakkaista ulkomaalaisviranomaisille.”

Suomen viranomaiset eivät pysty kommunikoimaan toistensa kanssa, ja näin ollen eivät pysty toteuttamaan tehtäviään Suomen lain mukaisesti. Tähän täytyy tulla välitön muutos, jotta viranomaiset pystyvät hoitamaan tehtävänsä.  

”Vain selkeä ja läpinäkyvä tieto lopettaa maahanmuuttajien saamiin tulonsiirtoihin liittyvän spekulaation ja mahdollistaa maahanmuuton kustannusten realistisen arvioinnin ja ennakoinnin. ”

Heijastetaan tämä ajatus yritysmaailmaan. Yhtiön tuloslaskelmassa on epämääräinen kuluerä. Yhtiön hallitus kysyy yhtiön toimitusjohtajalta mikä tämä kulu on? Toimitusjohtaja toteaa, että ”ei oikein tiedä, on vaikea arvioida mistä se tulee, tuo luku ei varmaan edes käsitä kaikkea, jne jne.”. Mikä olisi lopputulos? Toimitusjohtaja etsisi uusia töitä! Ei voi olla olemassa kuluja, joista kukaan ei osaa esittää vedenpitäviä lukuja. Mikään ei edistä huhuihin ja epämääräisiin tietoihin perustuvia ennakkoluuloja niin paljon kuin tällainen toiminta. Miten voi olla, että jälleen kerran ainoastaan ”rasistipuolue” vaatii kustannusten läpinäkyvyyttä, jotta vääriin tietoihin perustuvat ennakkoluulot saataisiin karsittua!?

”… kehitysyhteistyön tavoitteeksi pitäisi ottaa kestävä kehitys kohdemaissa.”… ”Käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että apua vastaanottava maa ei saa samanaikaisesti käyttää suhteettomasti omia varojaan asevarusteluun tai hallitsevan eliitin ylellisyysmenoihin. Hyvä hallinto, oikeusvaltio ja kansalaisvapaudet ovat kehitysmaiden taloudellisen nousun avaimia. ”

Afrikan maiden talouksien nousu omille jaloilleen olisi kaikkien etu. Tässä ei ole mitään epäselvää. Nykyisellä kehitysavulla niin ei tule tapahtumaan. Onko joku eri mieltä siitä, että suomalaisen veronmaksajan rahoja ei tulisi käyttää ihmisoikeuksia polkevien diktaattorien asehankintoihin tai moottoriveneisiin? 

”… EU:n tulee puuttua siihen (Afrikan väestökasvun myötä kasvava köyhyys) edistämällä taloudellista toimeliaisuutta, hyvää hallintoa sekä tyttöjen ja naisten asemaa Afrikassa. Avainsana on tulosvastuullinen ja tiukasti ehdollinen kehitysapu.”

Onko väärin vaatia edes jonkinlaista tulosvastuullisuutta niistä miljardeista, joita kyseiseen maanosaan on lähetetty? Tulosvastuullisuus nimenomaan edistäisi ja motivoisi avunsaajia tekemään sitä tehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Naisten aseman parantaminen on todistetusti avain yhteiskunnan demokrattiseen ja tasa-arvoiseen kehitykseen. 

”Suomen on pysyttävä avoimena yhteiskuntana niille, joilla on kyky ja halu huolehtia omista asioistaan ja elää talossa talon tavalla.”

Elä elämääsi lakeja ja tapoja kunnioittaen niin olet tervetullut! Rasistista? No ei. 

Lopputulemana voidaan todeta, että kyseinen ohjelma on realistinen, reaalimaailmaan pohjautuva, välttämätön sekä toteutuessaan tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta lisäävä. Eri mieltä saa olla, kunhan:

 1. lukee kyseisen ohjelman ennen kuin kommentoi 

2. perustelee mielipiteensä

Mihinkään perustumattomia heittoja rasismista, herrakansa-ajattelusta ja muusta hölynpölystä toki sananvapauden nimissä voi esittää, mutta suosittelisin harkitsemaan vaikka vain oman uskottavuuden säilyttämiseksi. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Maahanmuutto, talous, kustannukset, tasa-arvo